Friday, January 12, 2018

* Hello các đã trở lại với TUT của  Star Phúc Blog và hôm nay Phúc viết tut này là để các bạn dame chết cmn mấy thằng trẩu loz chuyên đi sủa bậy trên cái mxh ảo này
- tại vì lúc đó đang trưa nên tụi nó nỗi hứng xạo loz như con chó ok 
hôm nay Phúc sẽ share cho tụi mày dame chết cmn chúng nó :)

Chuẩn bị 1 cái cmnd nha ( cmnd nếu nó ẩn info fake đại )

+ Bước 1 : Fake 2 clone giống all hệt nó ( Avt + bìa + ảnh nỗi bật + tiểu sử + công việc + nơi ở + quê quán + tên phụ + ngày sinh , v..v ) 
Avt + Bìa : để năm 2008 
mỗi acc đăng 5 stt để năm 2008 luôn

nếu nó ẩn info thì fake đại nha 

+ Bước 2 : Fake Ip : Mông cổ + NN : Trung quốc
Vào wall nó : .. ==> báo cáo ==> báo cáo trang cá nhân này ==> đây là tài khoản giả mạo ==> gửi facebook xem xét 
dame tiếp : .. ==> báo cáo ==> báo cáo trang cá nhân này ==> họ đang mạo danh tôi hoặc một người mà tôi biết ==> một người mà tôi biết == > nhập clone phụ vào ( clone fake 2 ) 
Rồi báo cáo i hệt v Nhưng cái bước kia chọn tôi 
Dame xong acc 1 qua acc 2 
cũng tương tự như v chéo qua chéo lại =)))

Xong vào link này report tiếp chết cụ nó Nếu nó die trc noti thì nghỉ ( vì acc gà nên em ngại report :(( ) 
Link 948 : CLICK HERE
=> chọn theo thứ tự 3-2-2
+ Dòng 1 : Tên Mình 
+ Dòng 2 : Email Của Mình 
+ Dòng 3 : Tên Thằng Trẩu :(
+ Dòng 4 : Mail nó ( nếu nó có mail thì nhập vào k thì ghi dưới dạng ID@Facebook.Com Còn cách check ID tự tìm hiểu ) 
+ Link facebook thằng trẫu
+ Cmnd của thằng trẫu óc lồn :( ( Chuẩn bị trước )
+ Nhập thần chú max cmn bá vào : 這個人模仿我,我不希望這樣的事情發生,所以我希望Facebook的團隊,刪除這個愚蠢的帳戶,我不希望它存在,因為它是偽裝和冒犯我,我希望臉書 立即刪除此帳戶
感謝Facebook的團隊
sau đó click gửi và hóng nó die

đã test hơn 20 thằng trẩu và tụi nó đéo có tuổi 3 - 5p die :( 
================================================================================================================================================
Tut được viết bởi thần thoại Trần Hữu Phúc

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

2 comments:

Xem Hướng Dẫn Bình Luận