Wednesday, January 3, 2018


IP Hoa kì ngôn ngữ US
Link contact:
Chọn theo thứ tự 3-1-1
Điền all info
ô 1 :  Link ảnh
ô 2 :  Tên fb
ô 3:   Họ fb 
Tích Rồi Gửi.
Rip =  Link xong
Dùng 3-5 Clone báo cáo
Report ảnh 
Không nên xuất hiện trên FB => Ảnh không phù hợp hoặc chọn 
- chỉnh sửa chế độ bạn bè tôi
Report all ảnh trên FB
Vidu : Ảnh Cmnd
Ảnh chụp màn hình ib
Stt PoT link FB người khác
Ảnh Mark
Ảnh Sex
Ảnh cầm vũ khí dao kiếm súng v.v
Ảnh máu me tai nạn
Rip ảnh như vậy là được
Chọn cái cuối cùng Other
Xog chọn Không
O1 Ghi mail
Chọn số 1
Ghi ngày tháng năm đăng ảnh hoặc Video đó
Link ảnh hoặc Video
Xong mô tả : Ảnh khiêu dâm , ảnh bạo lực ...  gì đó ghi sao hay hay la dc.
Rồi gửi!!

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: