Wednesday, January 3, 2018

Chào all  friends của Star Phúc Blog. Hôm nay blog sẽ share cho các bạn cái gọi là tools GET TOKEN. Cái này dành cho các bạn chuyên reg clone.

Phiên bản 1: Định dạng acc - Mail|Pass
Link Download:
Download
Click here


Khi get ra sẽ được 3 file
1 file chứa mail|pass|token|cookie
1 file chứa nguyên cookie
1 file chứa nguyên token

Hình ảnh có liên quan

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: