Saturday, January 13, 2018


Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá

Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi 1 mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

Người Lạ Ơi 1
Người Lạ Ơi 2

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: