Friday, December 29, 2017

B1: Vào wall nạn nhân Chọn ... > Khôi phục hoặc đóng tài khoản này> Khôi phục tài khoản này.
B2: Chọn tôi không thể truy cập tài khoản rồi nhập link contact https://www.facebook.com/recover/id_upload?cf=560088260784585
B3: Nhập email trắng vào
B4: Sẽ hiện ra bảng Tôi Không Thể Đăng Nhập và để mình điền vào
Đơn giản thôi, Các bạn ghi như thế này
B5: À quên nhớ fake ip Thái + nn Thái quan trọng fake ip = geoproxy mới chất
B6:
Dòng 1: Họ tên Victim
Dong 2: Link victim
Dòng 3: Khác
Dòng 4: +84
Dòng 5: Thần Chú
 Thiếu số điện thoại của tôi, tôi hoàn toàn không thể truy cập vào tài khoản của mình. Facebook đã giúp tôi lấy lại tài khoản của tôi, nó gửi các tài liệu cá nhân ngay cả khi chính phủ ban hành. ID của Facebook được xác nhận và tôi xác nhận rằng tôi sở hữu tài khoản mà tôi không thể truy cập vào tài khoản của bạn.
Kèm cmnd vào
Gửi. Hóng rep email
Cách 10p email sẽ rep
Rep lại:
 Tên của họ: Star Phúc Blog
Sinh nhật: 31/02/2005
Liên kết: liên kết nạn nhân
Tôi đã mất số điện thoại của mình, tôi hoàn toàn không thể truy cập tài khoản. Facebook đã giúp tôi lấy lại tài khoản của tôi, nó gửi các tài liệu cá nhân ngay cả khi chính phủ ban hành. ID của Facebook được xác nhận và tôi xác nhận rằng tôi sở hữu tài khoản mà tôi không thể truy cập vào tài khoản của bạn.

Kết quả hình ảnh cho check pass sdt

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: