Friday, October 20, 2017

Có ai trên đã từng đi dạo trên facebook và thấy một vài cái tên nó hay ho chưa, vd như: "Çhơî Šạčĥ-NgạîLồñ-Gì Vếtßẩñ". 
Vậy có ai từng hỏi rằng những từ ngữ loằng ngoằng kia từ đâu mà ra, đó là các kí tự đặc biệt được tổng hợp từ các ngôn ngữ khác nhau. Thấy nó rất đẹp nhưng bạn không biết kiếm ở đâu ra các tên như vậy. Và như thế hôm nay Phúc sẽ share vài cái tên cho các bạn, thấy thích thì đem về dùng, để làm 'Biệt hiệu' cũng được hoặc là tổng hợp nó lại thành tên mà các bạn mong muốn.
Thumbnail By Internet

Lưu ý: Nếu account facebook mới lập ( chưa được 6 tháng) thì đừng nên sử dụng các tên này nha do sẽ bị CP tên giả đấy!

Và dưới đây là list kí tự đặc biệt được mình sưu từ một người bạn 😀

- 1 Ñğườî Ñỗi Ťiếňğ
- 2 Łëť.Pŭţ- Şmīłë- Ōň.Ťħät-Făcẽ's
- 3 Đơñ-Gįảñ Vì-Ťåø Yêŭ.ʍàŸ ök
- 4 Báñ-Ñụ Çừøî-Müå-Ñứøç Mắt
- 5 Giấu- Ñỗißuồn- VàoMưą-
- 6 Ťình.Ñghĩą Ťĥuą.Ťįền.Ťài
- 7 ßŭ Ñħìn Třoñğ Gươq
- 8 Ňħắč Đếñ-Ĥäčker-Čḩắč-Ťåø Sợ
- 9 Hackër.Çũng-Çầñ-Çó Ñğườį-Yêŭ
- 10 Cậů Cȟǚ Fäçeböøk
- 11 Cäc Tḩŷḿ-Tḩể-Hǐëñ-Äñȟ Xëḿ
- 12 ŠốñgThật-Vớî-ßảñThâñ
- 13 TřąĭŢốţ-ĤøčDốţ-ČħŏįŇħįĕŭ
- 14 Ļặñg-Lë ÑĥìñEm-Hạñĥ Pĥúc
- 15 Çắt-Ñqåñq Dòñq-ÑĤật-Kí
- 16 Ĥåčker.Çái Địt.Çon Mẹ.Mày ök
- 17 Ťħañĥ Ňiêñ Ĥøÿ
- 18 ßätÐåu-Ļại-Cüộcšống-Mới
- 19 Ǩħï ḂēṋÅnħ ĘḿŤħấẙ ÐīềǚǦǐ
- 20 Hỗ Ťrợ.Çác Vấñ Đề.Faceßook
- 21 Đéø Çầñ Ťĥươñg Hạï
- 22 Yêü-ëm Çô-Ģáï Xử-Nữ
- 23Ńếū-VôŤīńĥ. Ťä-Łām ŤổňŢħüơňģ.Ņĥäū
- 24 Mưä-Ťừq Qǔä Ňħư Aî-ÐóŤừǧ.Quȇň
- 25 Šốņğ-ČħậmĻạï-ŸêuŤħươńģ-ĶĥáçĐî
- 26 ŤôįÇó-MộţÑỗįßuồñ-ŤĥậţĐẹp
- 27 Ħøå Rơį Çửä PĥậŤ
- 28 Ħồň- Ņħīêņ. Ňğâŷ- Ţħơ
- 29 Ÿêŭ Em-Ţħươñg Em-Ñħưñg-Đếŭ-Çó Em
- 30 Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ-Åñh ŠẽVề
- 31 ÇuộcĐời-Çủa MộtThằng-DânThườnğ
- 32 Çậŭßé-Vàñq-ÇủaLàñq-ẾVợ
- 33 YêūĔm-ČôGáîî-Chân-Ngắn
- 34 MộtThằñq-Hề MặcKệ-ßuồn
- 35 ÇĥẳñğÇòñ-Gì Ñğøàįį-ÇáįDąñĥ-Ảø
- 36 Çhơî Šạčĥ-NgạîLồñ-Gì Vếtßẩñ
- 37 HøaRơî-ÇửaPhật VạñVật-ÇúîĐầu
- 38ŤaōÑảň-ÑħưnqĐéo.ßäōĢıờ ŤaoßỏČųộč-Økäÿ
- 39 ÇhoAñh.MộtGïây.Để YêuEm
- 40 YêûËm ÇôGáî-Çó-ÑụÇườî TỏäÑắňg
- 41 Báñ-Ñụ Çừøî-Müå-Ñứøç Mắt
- 42 ÇĥôqÇĥốq-ÇkỉQüåy-KĥįįŤrờį ÇóGįó-AñĥÇĥỉ Çừįį-Khįį-NơiĐó-CóEm
- 43 NợMẹ-Một-NàngDâu-HiHi
- 44 Ĥồi.Çòñ.Sốñg A Çũñg.Sợ.Ĥåčker.Ļắm
- 45 GîấûÑỗî-ßûồňVàŏ-ÑụÇườî-GîảŤạő
- 46 Ñgày-Em-Câm Ļặñg-ĻàĻúc Ånh-Đã-ÑgừñgYêü-Ťĥươñg
- 47 Từßỏ-ÇüộcÇhơî QûåÿVë VớîMẹ
- 48 Ñgåÿ-ĻúçÑàÿ-AñĥÇầñ-Ëm
- 49 Ňơì Čảm Xúc-Dâñ Ťràø
- 50 Ļặñg-Ļẽ Nĥìñ-Em Đổï-Ťĥåÿ
- 51 Ä.Ŷêü Ëm-Ëm.Ŷêü Ňó-Địţ Mẹ-Ĥai-Coň-Čĥó
- 52 Dònğ-Ťhời.Giąn Ñhạţ.Màu
- 53 Šốñg-Ñộï Tâm-Và-Çhấp Nhậñ-Ñỗï Đaü
- 54 ŠiêüÑhâñ-Thờï-HiệñĐạî
- 55 Đơñ-Gįảñ Vì-Ťåø Yêŭ.ʍàŸ ök
- 56 ŢħįêņŢħần-Ħäy-áČqûỷ-ËmcħọņĐį
- 57 Łëť.Pŭţ- Şmīłë- Ōň.Ťħät-Făcẽ
- 58 Nhịṕ Fľøw-Aňh-Đä Tǚňğ
- 59 Ťĥằñg Ĥề-Çũñg-ßįết Kĥóč
- 60 Hạñh-Phúç Đó-Çhắç.A Šẽ-Mãïï Khôq-ÇóĐượç
- 61 Đây Là-Wäll Çủä.Mộţ Ťħằňg-Çô.Đơñ
- 62 Ťħïệp-Hồñq Khôñg-Mañg Têñ Añh
- 62 Aŷę Nğườḭ-Cöṉgái Đã-Třåö-A-Nụ Hôņ
- 63 Hạñh-Phúç Ñụ-Çườï Ñó-Bỏ-Rơï Añh
- 64 Hạñh-Phúç Quá-Xa.Vờï Añh-Lùñ Šao.Vớïï.Tớïï
- 65 ÑếuEm-Çòn-ŤồnŤạii
- 66 Ñgày-Em-Câm Ļặñg-ĻàĻúc Ånh-Đã-ÑgừñgYêü-Ťĥươñg
- 67 NsưŢ-çủa Làng-Facebook
- 68 Ťạm thời-ngại-Yêu'ss
- 69 Ŧao-sợ bọn-çhảņh-chó
- 70 ŤhiệpHồng-kèm nướç mắt
- 71 Nhȃn vật chưą gǻu
- 72 Її'Эм'Тђё'ғѧмѻцѕ 'вѻў Оғ Ғѧсєвѻѻк
- 73 Ñqườï Âm-Pḩủ ÑqàÿÑqủ-Đêmßąÿ
- 74 ŸëuËm-ÇôGáï-ÑụÇườï-TöaÑắng
- 75 Träî-Xïnh Çó Mộtt Kĥônğ-Hąi
- 76 XøáŠố-GạčhTêñ-LäñgQüêñ-ŤấţÇả
- 77 Ħäi.Ťừ Ħạņħ-Pħúç Đéo Ćó.Đâū
- 78 ÑghèoThì-LàmMẹ-GìÇó-Tìnhÿêu
- 79 Ťôį.Çó.Mộţ Ñỗį.ßuồñŤĥậţ.Đẹp
- 80 Čħờ.Mưa-Mang.ĔmVề
- 81 Báñ-Ñụ Çừøî-Müå-Ñứøç Mắţ
- 82 FA-ThïêñThầñ-Bị-LãñgQuêñ
- 83 Ĥüyềñ.Ťĥøạį.Çĥơi.Ñëţ
- 84 Ňħớ.Ĕm Ňğười-Kħôñğ-Ťħuộc Về.Äñĥ
- 85 Ĥạñĥ.Pĥúč.Ñó KĥôÑğ.Çĥọñ-Añĥ
- 86 Đåñq Ťĥựč-Ĥįệñ-Ứớč-Mơ
- 87 Çôñg Tử-Vàñg-Çủå Làñg Fäçeßøök
- 88 MệţMỏî-Rồîî ßîếţ-Dựą.VàøÄî
- 89 Trai Ngoan Truyền Kỳ
- 90 Łặňģ Čườī Vā ßướč-Đîîî

Đấy là 90 tên mình sưu tầm, các bạn test thử xem sao nhé
P/s: Bài cũ post lại
Có Thê Bạn Quan Tâm:
Xem Thêm: Cách Get Token Full Quyền Không CheckPoint
Xem Thêm: Share Link Unlock 5s
Xem Thêm: Tut CheckPass 585

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

21 comments:

 1. Replies
  1. Ông cũng như bao người khác Sinh ạ, ghé blog tui là hỏi menu đâu cmnr
   Theme đang bị lỗi và ko có time chỉnh sửa ôg
   Thông cảm nha

   Delete
 2. Replies
  1. Hehe
   Lúc còn chơi trick em mê ba cái này lắm
   Giờ nhìn vào đau cả mắt, khó hơn xem cả code

   Delete
 3. cần tui cho thêm cái bậc thầy đập đá ko ???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thui ôg ơi
   Có cần thì tui tự gộp chúg lại =))

   Delete
 4. Cố gắng phát huy e nhé :)))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dạ cám ơn anh
   Blog em đang trong đà phát triển

   Delete
 5. kéo traffic từ mạng xã hội là bao phát triển :v

  ReplyDelete
Xem Hướng Dẫn Bình Luận