Sunday, June 25, 2017


Cách xác minh verify tài khoản facebook không cần giấy tờ. Cách này không cần giấy cmnd chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu xác minh là okIcon Facebook: Facebook Smiley FaceIcon Facebook: Facebook Smiley FaceIcon Facebook: Facebook Smiley Face.  Nên nhớ là không cần Fake ip
Đầu tiên, truy cập: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Tên tài khoản facebook của bạn: khung này bạn điền họ và tên đầy đủ xác thực trên tài khoản facebook của bạn vào
Khung thứ hai là khung chọn ngày tháng năm sinh , khung này bạn chọn ngày tháng năm sinh xác thực như trên tài khoản facebook của bạn ( Khớp với ngày sinh tài khoản Fb )
Địa chỉ Email điền Email gắn với tài khoản Facebook
phần thứ ba là chọn vấn đề , bạn bấm vào chữ khác để chọn vấn đề là khác
Thông tin bổ sung là khung để bạn điền thêm thông tin mà bạn muốn hoặc tin nhắn gì đó đến facebook.
 Bạn điền một trong 2 loại ngôn ngữ như này
- Chào đội facebook !
 Tài khoản facebook của tôi là xác thực và danh tính tôi sử dụng trên tài khoản facebook
của tôi là hoàn toàn xác thực như trên giấy tờ tùy thân của tôi do chính phủ cấp.
bao gồm:
 Họ và tên : (  Ghi họ và tên đầy đủ của bạn và tên Facebook của bạn )
 Mọi thông tin về danh tính của tôi đã cung cấp cho facebook đều xác thực như trên
giấy tờ tùy thân của tôi.
Hãy giúp tôi xác nhận tài khoản facebook của mình.
Cảm ơn đội Facebook !
 - Hi team facebook!
 My facebook account authentication and identity account I use on facebook
I mean, absolutely authentic as on my personal documents, government-issued.
include:
  Name: (Enter the full name your full name and your Facebook)
 All information about my identity provided above are accurate facebook
My personal papers.
Please help me confirm my facebook account.
Thanks for the Facebook!
Sau khi điền bổ sung xong thì bạn bấm gửi. Vậy là xong !
 Mình xin nhắc lại bạn không nên Fake ip. Cứ để ip hiện tại của bạn. Không phải như các cách khác phải fake ip vì bên Vn cũng có Team Facebook, khi xác nhận họ thấy ip thường xuyên đăng nhập và sử dụng tài khoản facebook của bạn chính xác là của bạn và tài khoản của bạn sẽ được xác nhận.
Chúc bạn thành công !
~Nguồn: Star Trầm Blog

Kết quả hình ảnh cho tut veri

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: