Saturday, July 1, 2017Tut Unl Víp ( Không Cần Rép Mail And Cmnd Chuẩn Hoặc K cần trùng ngày sinh )
- B1 : Fake Ip Hoa KỲ Vs Ngôn Ngữ US
- B2 : Vào Link : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
- B3 ; Điền Thông Tin
- B4 : Thông Tin Bổ Sung : Hello Team Facebook, I think Facebook has mistakenly locked my account, my account Facebook facebook export compliance proposed Rules, Open Account, for me it is very important to me, thank the facebook team.
- Hóng Nick Về !
- Chú Ý : Có ngày sinh chuẩn càng tốt về nhanh hơn ! Mà Vào Mail Thì vào chế độ ẩn danh Và k dc đăng nhập vào nick mình unl fb sẽ bít mình fake ip giả và nó sẽ k nhả . End Tút
Kết quả hình ảnh cho tut unlock cân all

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: