Sunday, June 25, 2017


TUT REPORT phản dame Faq mạo danh 2017 :V
CẦN TẠO 2 CLONE GIỐNG NÓ !
VÀ NICK CHÍNH CỦA MÌNH CẦN PHẢI KẾT BẠN VỚI NÓ.
2 clone fake giống tên - ảnh bìa - ảnh đại diện - ảnh nổi bật - nếu nó có ngày sinh thì mình fake giống lun.
tiếp theo.
vào link 2 nick mình vừa fake giống nó .
chọn :
clone 1 fake giống nó : Dấu ... --> Báo Cáo ---> Báo cáo trang cá nhân này --- > Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết --- > Người mà tôi biết ---> Gửi cho fb xem xét (khúc này chọn tên victin nhé) rồi ấn gửi!
clone 2 cũng tương tự.
rồi kiếm thêm vài tên giống nó nữa !
VD : Tên là Admin✔
vào tìm kiếm bạn bè nhập tên Admin✔
rồi kiếm đại thằng nào giống tên nó cũng đc
rồi làm theo như bước clone 1 vậy !
làm theo tất cả bước đó rồi hóng nó die thôi.
NẾU 2 CLONE PHỤ MÀ DIE THÌ CHÚNG TA UNLOCK VỀ NHÉ : Unlock dễ ẹt àk😊 !
 fake cmnd giống tên giống ngày sinh rồi unlock về.
UNLOCK VỀ RỒI LÀM THEO TƯƠNG TỰ NHƯ 2 CLONE TRÊN!
Mình đã thử và phản dame max mạnh :v
thằng nào ngu ko pik unlock thì chịu thua TUT này nhé :V
Kết quả hình ảnh cho report faq md

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: