Saturday, June 24, 2017

bước 1 : kiếm 1 nick ( nick xưa càng tốt ) fake y chang victim : chỉ cần bìa và avata

bước 2 : vào link victim báo tài khoản này giả mạo được lập ra để quấy rầy tôi

bước 3 : bấm báo cáo tài khoản này mạo danh

6. thôi

7. bước 4 : noti về : bạn đã báo cáo sai phạm tài khoản ....dòng thời gian này không bị xóa ( hoặc xóa )

bước 5 : vào bảng điều khiển hộ trợ : có dòng chữ hãy cho chúng tôi biết . các bạn bấm vào :

12. nó mạo danh tôi , và thêm hàng chữ

13. This person is impersonating me to harass and scam people I know and facebook community. I ask teammates delete facebook account. thanks team facebook

Bài Trước Đó
Xem Thêm

Posted By:

0 Comments: